Hem » Hur länge lever man med als

Hur länge lever man med als

by Johannes Engström

Vad är ALS och hur påverkar det livslängden?

Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en progressiv sjukdom som attackerar nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen som styr muskelrörelser. Eftersom det påverkar motoriska nervceller, resulterar det i svaga muskler vilket gör det svårt att äta, tala, och andas. Men ”Hur länge lever man med ALS” kan vara en komplex fråga att besvara. Låt oss dyka djupare.

Den genomsnittliga förväntade livslängden för någon diagnostiserad med ALS

Efter diagnos kan den genomsnittliga förväntade livslängden vara mellan 20 till 48 månader, dock leva omkring 20% av patienterna mer än 5 år, 10% överleva mer än 10 år, och 5% lever 20 år eller mer. Men det bör noteras att dessa siffror kan variera kraftigt beroende på individens tillstånd, typen av ALS, och andra hälsofaktorer.

Typ av ALS Genomsnittlig Livslängd Andel av ALS patienter
Bulbar onset ALS 2-3 år 25%
Limb onset ALS 3-5 år 65%
Åldersrelaterad ALS Varierar 10%

Faktorer som kan påverka livslängden för någon med ALS

1. Tidig diagnos: Ju tidigare en ALS-diagnos ställs, desto snabbare kan behandling påbörjas, vilket kan bromsa symptomen och förbättra livskvaliteten.
2. Behandling: Det finns läkemedel tillgängliga, som riluzol och edaravone, som har visat sig sakta ner sjukdomens progression.
3. Fysisk kondition: Individer med god fysisk kondition innan de får diagnosen tenderar att ha en längre överlevnadstid.
4. Ålder vid diagnos: Yngre patienter överleva generellt längre än äldre.

Det finns ingen universell åtgärd för ”Hur länge lever man med ALS”, då det mycket beror på individens unika situation. Dock finns det flera strategier som kan användas för att hjälpa till att hantera symptomen och förbättra livskvaliteten.

Definitionen av ALS och hur det påverkar livskvaliteten är viktiga aspekter att förstå. Med tanke på den komplexitet och variation som sjukdomen innebär, är det nödvändigt att ha en djup, empatisk och välgrundad förståelse för hur man stöttar och tar hand om dem som lever med ALS.

Du kanske även gillar...