Hem » Hur kallt får det vara på jobbet

Hur kallt får det vara på jobbet

by Johannes Engström

Hur kallt får det vara på jobbet?

Det är nog en av de vanligaste frågorna som ställs under vintern. Reglerna skiljer sig något beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter, men det finns allmänna riktlinjer att förhålla sig till.

Vad säger arbetsmiljölagen?

I Sverige står det i arbetsmiljölagen (AML) att arbetsplatsens temperatur ska vara anpassad för ”människors olika behov”. Det betyder att temperaturen ska anpassas efter den aktivitet som utförs och den individuella arbetsförmågan. Arbetsmiljöverket har specifika rekommendationer gällande detta som vi kommer att titta närmare på.

Arbetsmiljöverkets rekommendationer Kontorsarbete Fysiskt krävande arbete
Minsta rekommenderade temperatur 20 grader 16-18 grader
Maximal rekommenderad temperatur 24 grader 26 grader
Värmekällor Tillåtet att använda extra värmekällor när nödvändigt Tillåtet att använda extra värmekällor när nödvändigt
Ventilation Krävs tillräcklig ventilation för att bibehålla temperatur och luftkvalitet Krävs tillräcklig ventilation för att bibehålla temperatur och luftkvalitet

Så vad sker om temperaturen är för låg?

Om temperaturen på arbetsplatsen går under de rekommenderade nivåerna är det viktigt att kontakta din närmsta chef eller företagets HR-avdelning. Om situationen inte åtgärdas kan man även anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Avslutande

Sammanfattningsvis spelar temperaturen på arbetsplatsen en viktig roll i hur bra man kan utföra sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att man som anställd vet om sina rättigheter och att man talar upp om man tycker att förhållandena på arbetsplatsen är otillfredsställande.

Alla har rätt till en arbetsplats med anpassad temperatur och i slutändan leder det till en mer effektiv arbetsdag och god hälsa.

Du kanske även gillar...